Monthly Archives

januar 2024

Dediščina Zgodovina

Pokopališče v Starem Logu

Pokopališče v Starem Logu (Altlag) pri Kočevju je eno izmed najbolj ohranjenih kočevarskih pokopališč. Ni zgolj kraj večnega počitka Staroložanov, temveč hkrati priča o dogodkih, ki so zaznamovali Stari Log z okolico kot tudi širšo Kočevsko regijo. Pokopališče je kot priča preteklosti in kraj srečevanja različnih spominov pomemben kraj za vzpostavitev dialoga in razumevanje skupne kulturne dediščine. Medvojna usoda vasi Stari Log Idilična z gozdom obdana vasica Stari Log je bila pred drugo svetovno vojno največja vas na Kočevskem. Tam so bili do druge svetovne vojne sedež občine, sedež župnije, šola, pokopališče, orožniška postaja, gostilne in trgovine. Vojna vihra tudi Staremu…

Ni komentarjev
Dogodki Kočevarske skupnosti

Nemško govoreča skupnost: Razmislek o različnosti v regiji Alpe-Adria

Regija Alpe-Adria, v katero uvrščamo tudi avstrijsko Koroško in Štajersko, Julijsko krajino, Slovenijo in Istro, je laboratorij številnih značilnosti, ki narode na tem območju ločujejo in hkrati povezujejo. Četudi se je že izteklo, »težko« 20. stoletje s svojimi nacionalizmi, vojnami in konflikti še vedno vpliva na vsakdan regije. Etničnost ostaja pomemben del človekove identitete, njeno proučevanje pa je ena izmed ključnih dimenzij znanstvene misli začetka 21. stoletja.  Odnosi med Avstrijo…

Ni komentarjev
Kultura Umetnost

Umetniško udejstvovanje na Kočevskem

Umetniško udejstvovanje, tako akademskih kot ljubiteljskih umetnikov, ima na Kočevskem poseben značaj. Po eni strani je močno povezano z naravnimi danostmi tega območja, po drugi strani pa svoj izraz išče v njegovi preteklosti. Kočevska ne prebuja le domišljije umetnikov, ampak tudi služi kot prostor, kjer se umetniške ideje prepletajo s kulturnim kontekstom, ustvarjajoč edinstveno umetniško pokrajino. V njej se prepletajo dela ustvarjalcev, ki so na Kočevskem delovali pred vojno, Kočevarjev, ki ustvarjajo v ZDA, Kanadi,…

Ni komentarjev