Dediščina Zgodovina

Pokopališče v Starem Logu

Pokopališče v Starem Logu (Altlag) pri Kočevju je eno izmed najbolj ohranjenih kočevarskih pokopališč. Ni zgolj kraj večnega počitka Staroložanov, temveč hkrati priča o dogodkih, ki so zaznamovali Stari Log z okolico kot tudi širšo Kočevsko regijo. Pokopališče je kot priča preteklosti in kraj srečevanja različnih spominov pomemben kraj za vzpostavitev dialoga in razumevanje skupne kulturne dediščine.

Medvojna usoda vasi Stari Log

Idilična z gozdom obdana vasica Stari Log je bila pred drugo svetovno vojno največja vas na Kočevskem. Tam so bili do druge svetovne vojne sedež občine, sedež župnije, šola, pokopališče, orožniška postaja, gostilne in trgovine. Vojna vihra tudi Staremu Logu ni prizanesla. Po preselitvi Kočevarjev leta 1941 sta v vasi ostali samo dve kočevarski družini. Da bi preprečili organizacijo italijanske postojanke so leta 1942 vas požgali partizani, italijanska vojska pa je ženske, otroke in ostarele iz Starega Loga in okoliških krajev poslala v koncentracijska taborišča, 74 mož pa so ustrelila.

Stari Log pred drugo svetovno vojno. Razglednica. Avtor: Vekoslav Kramarič. Hrani Slovenski etnografski muzej. 
Stari Log pred drugo svetovno vojno. Razglednica. Avtor: Vekoslav Kramarič. Hrani Slovenski etnografski muzej. 

Pokopališče v Starem Logu

Sprva je bilo pokopališče v Starem Logu urejeno ob cerkvi Sv. Marjete. Leta 1853 je postalo premajhno, zato so umrle začeli pokopavati jugovzhodno od vasi, na mestu današnjega pokopališča. Danes so na enem delu pokopališča ohranjeni grobovi Kočevarjev – staroselcev, na drugem, kjer se še vedno pokopava, so grobovi povojnih priseljencev, na tretjem pa grobnica 74 partizanov in talcev, ki jih je avgusta 1942 postrelila italijanska vojska. Iz 19. stoletja se je ohranilo 11 nagrobnikov, ostali so mlajši. Na devetih je podpisan kamnosek A. Plesche.

Predvojni nagrobniki na pokopališču v Starem Logu. Foto: Anja Moric.
Predvojni nagrobniki na pokopališču v Starem Logu. Foto: Anja Moric.

Različni spomini v Starem Logu

Po drugi svetovni vojni je pokopališče v Starem Logu postalo spomeniško območje – pomnik dogodkov, ki so zaznamovali burno kočevsko zgodovino. Blizu vhoda na pokopališče obiskovalec najprej zagleda leta 1997 postavljen spomenik »vsem pokojnikom Kočevske dežele« – kvadratni obelisk s piramidalno strukturo na vrhu in s posvetilom v slovenščini, nemščini, angleščini in kočevarščini. Postavile so ga kočevarske organizacije iz Slovenije in tujine ob sodelovanju lokalnih društev in krajevne skupnosti.

Leta 1960 je bila urejena skupinska grobnica ubitih talcev. Na približno 1000 m2 površine so poleg grobnice še obelisk in nagrobniki iz belega marmorja.

Grobnica ubitih talcev, pokopališče Stari Log. Foto: Anja Moric.
Grobnica ubitih talcev, pokopališče Stari Log. Foto: Anja Moric.

Slabo desetletje pred tem, leta 1951, je Društvo slovenskih književnikov postavilo obeležje oz. simbolni grob tudi pesniku, pisatelju in lutkarju Miranu Jarcu. Ustreljen je bil blizu vasi Pugled pri Starem Logu, vendar lokacija njegovega groba ni znana. Leta 2002 je spomenik posodobilo Društvo za vzdrževanje partizanskih grobišč v Rogu.

Pokopališče v Starem Logu dolga leta ni imelo pokopališkega razpela. Avgusta 2023 so vaščani Starega Loga simbolno obnovili litoželezen križ z enega izmed predvojnih kočevarskih grobov in ga kot pokopališko razpelo postavili na levem robu pokopališča ob pokopališkem obzidju.

Slovesna posvetitev novega pokopališkega razpela v Starem Logu, avgust 2023. Foto: Anja Moric.
Slovesna posvetitev novega pokopališkega razpela v Starem Logu, avgust 2023. Foto: Anja Moric.

Restavriranje nagrobnikov na pokopališču v Starem Logu

Pokopališče v Starem Logu je uredila Krajevna skupnost Stara Cerkev s pomočjo kočevarskih organizacij leta 1997. 45 ohranjenih kočevarskih kamnitih nagrobnikov so leta 2002 osnovno konservirali, a je do danes zaradi vremena, posedanja terena in dotrajanosti materialov mnogo nagrobnikov poškodovanih.

Kočevarski nagrobnik v Starem Logu pred restavratorskim posegom, avgust 2023. Foto: Anja Moric.
Kočevarski nagrobnik v Starem Logu pred restavratorskim posegom, avgust 2023. Foto: Anja Moric.

Zavod Putscherle, nevladna organizacija, ki se posveča ohranjanju kulturne dediščine na Kočevskem, je zato leta 2023 pod vodstvom dr. Anje Moric začel zahtevnejšo obnovo šestih najbolj poškodovanih nagrobnikov. Restavratorska dela v skladu z navodili Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine opravlja Kamnoseštvo Erjavec iz Mahovnika, obnovo pa financirata Ministrstvo za kulturo RS in Občina Kočevje. Dela na vsakem nagrobniku vključujejo stabilizacijo temeljev (z betoniranjem), odstranjevanje mahu in plesni, obnovo napisov, kjer je mogoče, tudi obnovo fotografij v keramičnih okvirjih, izdelavo manjkajočih delov spomenikov, kot so npr. križi, ornamenti itd. V Zavodu Putscherle v naslednjih letih načrtujemo postopno restavriranje še večih kočevarskih nagrobnikov.

Postavitev restavriranega nagrobnika v Starem Logu, november 2023. Foto: Matej Erjavec.
Postavitev restavriranega nagrobnika v Starem Logu, november 2023. Foto: Matej Erjavec.

Viri:
– Resman, Blaž in Seražin, Helena. 2010. Upravna enota Kočevje: občine Kočevje, Kostel in Osilnica. Ljubljana: Založba ZRC.
– Stari Log – spominsko obeležje Tomšičeve brigade. Dostopno na: http://www.zb-kocevje.si/starilog_britof.htm
– Šmajdek, Primož. 2012. Stari Log pri Kočevju – Pokopališče. Dostopno na: http://spomeniki.blogspot.com/2012/12/stari-log-pri-kocevju-pokopalisce.html
– Šuštar, Branko. 2006. Zgodba z nagrobnika prvega učitelja na šoli Smuka/Langenthon na Kočevskem okoli leta 1888. Kronika (Ljubljana), letnik 55, številka 3, str. 405-428.

Ta objava je dostopna tudi v: Angleščina Nemščina

Ni komentarjev

Odgovori

Discover more from Kočevski b(r)log / Gottscheer blog

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading