Category

Prazgodovina

Prazgodovina

Gora velikanov: prazgodovinska »grobnica« v Gorenju

O prvih sledovih človeške poselitve na Kočevskem pričajo vse številnejše arheološke najdbe. Mednje sodi tudi prazgodovinska gomila s pepelom mrliča v Gorenju (nem. Obrern) pri Stari Cerkvi, imenovana tudi gomila velikanov ali nemško Hünenbüchel. Nastala je konec halštatske oz. starejše železne dobe tj. med 1000 in 400 pred našim štetjem. Od prvega arheološkega poizvedovanja do pobude za izkopavanje Zaradi pomanjkanja arheoloških raziskav na Kočevskem, je ravnatelj tedanjega Deželnega muzeja za Kranjsko (današnji…

Ni komentarjev